Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného nájomného bytu č. na ul. K Starej tehelni v Prešove.

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

29.03.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                · .. 
Zápisnica 
z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na pridelenie uvoľneného 
nájomného bytu č. na ul. K Starej tehein.i v Prešove a uvoľneného nájomného bytu 
č. na ul. K Starej tehelni v Prešove, uskutočneného dňa 28.03.2018 na 5. riadnom zasadnutí 
komisie 
MsZ mesta Prešov sociálnej a bytovej 
l. Vyžrebované poradie uchádzačov o pridelenie nájomného 
bytu č. 
tehelní .. v Prešove ( 2-izby a príslušenstvo, 47,22m
2) 
Vyžrebovaný/á: /-
It 
Náhradník!čka č. 1: E 
Náhradník!čka č. 2: tJ 
rl u hal'· 
a ,(1 
2. Vyžrebované poradie uchádzačov o pridelenie ná j.omného bytu č. 
tehelni v Prešove ( 2-izby a príslušenstvo, 61,13m
2) 
1' rt ~ 
/ 
1? 
Vvžrebovaný/á: 
to at-. 
"WWr. 
l 
' 
L 
l 
l 
k 
a., 
hli#< 
Náhradník!čl{3 č. 1: 
".,.. 
( 
Náhradník!čka č. 2: 
It' 
Zapísala: Overili:""' 
l 
na ul. K Starej 
/ 
na ul. K Starej 
i 
IL 
d 
PhD;_ .. Mä;.;~~~~~~Ík~~á, PhD. 
.................................. "':.~.~---~·-····································· 
Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontro!ór mesta 
sekretárka komisie 
,. 
~""t 
-\ -. 
· · .. · · · · · · · · · · · · · · · · }iJ); ···}i ;;;x;;;··· li& /j' täj .. (á'et.~· · }oc"''" >~51· 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)