Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku parcelné KN-C 2486 a KN-C 2484/2, katastrálne územie Nižná Šebastová.

15.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)