Stavebné povolenie: "Rodinný dom a pripojenie na TVÚ" na pozemku parcelné KN-C 2486 a KN-C 2484/2, katastrálne územie Nižná Šebastová.

15.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)