Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú: č. KNC 2274/6 v k. ú. Solivar

16.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)