Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: Rekonštrukcia bytu - vybúranie dverných otvorov do nosného panelu - bytu č. 60 na 10. poschodí v bytovom dome na ulici Prostějovská 5, 080 01 Prešov.

06.06.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)