Informácia o začatí konania: Žiadateľ: M.O., Druh a počet drevín: smrek 1 ks s obvodom 118 cm, Pozemok, na ktorom drevina rastie: č. KNC 2274/6 v k.ú. Solivar.

16.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)