Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer zámeny nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok parc. č. KNC 6616/117 vo vlastníctve mesta Prešov za pozemok parc. č. KNC 8430/3, KNC 5833/5, KNC 5833/23 vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove.

10.06.2024 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)