Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)