Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Bandiová naposledy bytom 08001 Prešov, Miroslav Zahuranec naposledy bytom 080 01 Prešov.

17.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)