Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie - na zmenu rozostavanej stavby pred jej dokončením: Rodinný dom, odberné elektrické zariadenie, žumpa, na ulici Vranovskej v Prešove, ktorá spočíva v nezrealizovaní ustupujúceho 2.NP, na pozemku parc. č. KN-C 3562/4, k.ú. Nižná Šebastová.

02.07.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)