Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)