Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1396/92, ostatná plocha o výmere 200 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 93/2017 zo dňa 21. 12. 2017, vyhotoveným spločnosťou GEODAT REAL, s. r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8 o výmere 2 5061 m2, ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Murárska, za účelom výstavby objektu na renováciu a expozíciu historických vozidiel.

04.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)