Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)