Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                WŽƌĂĚŽǀĠ
_?o}
ǀŝĚĞŶēŶĠēşƐůŽ
123
1.116759/12859/2017//
2.109936/11476/2014/aĂůĂŵŽŶ:ŽnjĞĨ
3.118295/13151/2017/ƵŶĚnjŝŬŽǀĄ<ůĄƌĂ
4.92154/7498/2017//DĂēŽƓŬŽǀĄDĄƌŝĂ5.129967/10867/2018/DĂůşŬĄǀŝĚ
6.148382/14291/2018//hƌĚŽǀĄDŝƌŝĂŵĂ
7.144828/13340/2018/^ŝǀĄŬDĂƌƚŝŶ
8.138488/12135/2018//EĂŬĂƚŽǀĄDĄƌŝĂ
9.112427/11878/2017/sĞƐĞůŽǀƐŬĄ:ĂƌŽƐůĂǀĂ10.13408/497/2005/Tuleja Vojtech
11.
12.
13.
14.
15.
WŽƌĂĚŽǀŶşŬǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŽƉƌŝĚĞůĞŶŝĞŶĄũŽŵŶĠŚŽ???v?oX^]v}??li?oXDil}??l Z}
k 24.10.2018
/njďŽǀŝƚŽƐƛ
Madzik Milan
WŽƌĂĚŽǀĠ
_?o}
ǀŝĚĞŶēŶĠēşƐůŽ/?}?]?}??
1
1.149448/14315/2018/
2.116759/12859/2017/
3.128878/15495/2017/
4.118205/12708/2016/
5.140386/12483/2018/
6.2496/1064/2018/
7.113819/12643/2017/
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
WŽƌĂĚŽǀŶşŬǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŽƉƌŝĚĞůĞŶŝĞ
vi}uv Z}???v?oX?uXPvX
Svobodu k 24.10.2018
WŽƌĂĚŽǀĠ
_?o}
ǀŝĚĞŶēŶĠēşƐůŽ
123
1.121819/9790/2018
/'ŝŸĂWĂǀŽů
2.101019/6514/2018/EĠŵĞƚŚ:ŽnjĞĨ
3.13408/497/2005
/
Tuleja Vojtech
4.121819/9766/2018/ĞƌǀĞŸĄŬŽǀĄ,ĞůĞŶĂ
5.1170/859/2018
/<ŽƚűĄƌŽǀĄƌĞŶĚĂ
6.17288/3532/2016/WĞƚŝŬZſďĞƌƚ7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.14.
15.
WŽƌĂĚŽǀŶşŬǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŽƉƌŝĚĞůĞŶŝĞŶĄũŽŵŶĠŚŽ
bytu na ulici K Starej tehelni k 24.10.2018
/njďŽǀŝƚŽƐƛ
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)