Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec".

25.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)