Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu na ul. Slanskej č. 6 " súp. č. 2486 na pozemkoch parc.č. KN-C 30911 katastrálne územie Nižná Šebastová.

25.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)