Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou: "Rozdelenie bytového domu na ul. Švábska 51 a Royova 1, Prešov".

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)