Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)