Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                WŽƌĂĚŽǀĠ
_?o}
ǀŝĚĞŶēŶĠēşƐůŽ
123
1.109936/11476/2014/aĂůĂŵŽŶ:ŽnjĞĨ
2.118295/13151/2017/ƵŶĚnjŝŬŽǀĄ<ůĄƌĂ
3.129967/10867/2018/DĂůşŬĄǀŝĚ
4.148382/14291/2018/
x-nonehƌĚŽǀĄDŝƌŝĂŵĂ
5.5164/1781/2017/>ĞŶĄƌƚ&ƌĂŶƚŝƓĞŬ
6.112427/11878/2017/sĞƐĞůŽǀƐŬĄ:ĂƌŽƐůĂǀĂ7.123231/15316/2017
/
Toth Miroslav
8.98900/8875/2017/^ĂďĂŶŽǀĄůĂŶŬĂ
9.126742/10706/2018/
:ƵƌŬŽǀĄ@ƵĚŵŝůĂ10.160054/151/2017/<ŽǀĄēŽǀĄĂŶĂ
11.
12.
13.
14.
15.WŽƌĂĚŽǀŶşŬǎŝĂĚĂƚĞűŽǀŽƉƌŝĚĞůĞŶŝĞŶĄũŽŵŶĠŚŽ
???v?o]]v?}vW?_?ll??X??X????
/njďŽǀŝƚŽƐƛ
aĂůĂŵŽŶ:ŽnjĞĨ17.10.201813:07
ƵŶĚnjŝŬŽǀĄ<ůĄƌĂ17.10.201813:53
DĂůşŬĄǀŝĚ17.10.201815:30
hƌĚŽǀĄDŝƌŝĂŵĂ18.10.201810:57
>ĞŶĄƌƚ&ƌĂŶƚŝƓĞŬ18.10.201813:04
sĞƐĞůŽǀƐŬĄ:ĂƌŽƐůĂǀĂ19.10.20189:55
Toth Miroslav22.10.20188:23
^ĂďĂŶŽǀĄůĂŶŬĂ22.10.201811:56
:ƵƌŬŽǀĄ@ƵĚŵŝůĂ22.10.201813:14
<ŽǀĄēŽǀĄĂŶĂ22.10.201813:41
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)