Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: INS-FTTH-PO-PO-JUST-03-Nižná Šebastová.

31.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)