Stavebné povolenie: "Prešov, Požiarnícka 14,16,18 - ustupujúce podlažie, rekonštrukcia výťahových šachiet a výstavba 3 bj".

06.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)