Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Bc. Jozef Nováček naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Šuťak naposledy bytom 08001 Prešov.

07.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)