Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)