Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

09.11.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                HLASOVANIE MIMO VOLEBNEJ MIESTNOSTI DO PRENOSNEJ 
VOLEBNEJ SCHRÁNKY 
'! ;::..,: 
Mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky môže 
hlasovať len 
volič, ktorý o to požiadal (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo 
prostredníctvom inej osoby) mesto Prešov -Mestský úrad v Prešove 
a v 
deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu podl'a miesta 
svojho trvalého pobytu, viď.: https://www.presov.sk/oznamenie-mesta
P re sov-o-case-a-m i este-kon a ni a -vo l ie b-d o-organ ov-sam os pra vy-obc i
clanok/mid/371436/.html#m 
371436 
Volič môže hlasovať len v územnom obvode volebného okrsku (podl'a miesta 
svojho 
trvalého pobytu}, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. 
Znamená to, že s prenosnou 
volebnou schránkou sa môžu členovia okrskovej 
volebnej komisie pohybovať len v rámci územného obvodu svojho volebného 
okrsku. 
Telefonicky môže volič 
požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do 
prenosnej volebnej schránky v deň konania volieb dňa 10. novembra 2018 
na tel. č.: OS1/310 OS 12 alebo OS1/310 OS 13, elektronicky na e-mailovej 
adrese: ludmila.haleckova@presov.sk 
'l 
L 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)