Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BRAPA BC s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská /63, 080 01 Prešov, Katarína Buzgová, naposledy sídlo/pobyt: Marka Čulena 48, 080 01 Prešov.

05.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)