Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

Zápisnica mestskej volebnej komisie

12.11.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
5
r<>
; 
~
tumačas:11.11.201802:44:5246&(&'.89F:=;8-&+85H=IFL8'
2P<FBH=IE=A
LFC=:E=A
2P<F:;=
BFD@I@=
-&+
+(*'*&T/11 
ZÁPISNICA 
rnipc:tnpj-mestskej!'volebnejkomisieovýsledkuvolieb
vaW-meste-A1estskejčasti1l
vovoľbáchdoorgánovsamosprávyobcí
10.11
.
2018
l. 
Obec
Prešov4BH=IENLFC=:ENBFD@I@9
5H=TFL
II. 
7
80
.&
-(+('
)'))&
)')'-
)'
)')&'.*
)'&,&
l)Nehodiacesaprečiarknite.
01&)*-&+%+(*'*&')(*.'*'%'-''$''$(&'.&(/*+/&*


/OS02018_aobec_705_Presov_1
2P<FBH=IE=A
LFC=:E=A
2P<F:;=
BFD@I@=
-&++(*'*&
I
II. 
Kandidáti,ktoríbolizvolenízaposlancovobecného-mestskéhomi8átn€lho1)zastupiteľstvapodľa
volebnýchobvodovavichrámcivporadípodľapočtuzískanýchplatnýchhlasov:
lOICF
5FH
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K9C=:FE=hNL@ICQB9E<C<NJ#"?C9IFL
CC`@BKCNT2FD9E@;BQW5?ZH$6`[a#IF;@NCE9<=DFBH9;@9')X(&,,
6CFL=EIBNENHF<ENIJH9E9$'),-
MOST-HíD115-
l2ZuzanaBednárová,RNDr.,PhD.Kresťanskodemokratickéhnutie1111904
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
l
3IgorKivaderSPOLU-občianskademokracia1401670
P
r
ogresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
14jurajHudáč,Ing.SMER-sociálnademokracia1391669
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
1
5SlávkaČorejová,PaedDr.nezávislýkandidát1514
l
6jozefDeŕnčák,Ing.nezávislýkandidát1483
17SvetlanaPavlovičová,Ing.,MBASMER-sociálnademokracia1391445!
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
21RichardDrutarovský,Ing.SPOLU-občianskademokracia140972
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
22LenkaKohániová,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie111680
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120-
23jaroslavaKutajová,Mgr.SMER-sociálnademokracia139624
Slovenskánárodnástrana136-
i
MOST-HíD115-
3lRastislavMochnacký,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie1111363
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120--
AF
0
3
4705/5241401324814(%'-''$''$(&'.&(/*+/&*1)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


/OS02018_aobec_705_Presov_1
l
O
I
C
F
5FH$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LF
C
=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<C<NJ#"?C9IFL
3
2PavolNeupauer,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie1111256
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120-
33FrantišekOl'ha,Ing.SlobodaaSolidarita1321225
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
3
4MartaKollárová,Ing.,PhD.nezávislýkandidát1178
4
1RenátaFedorčíková,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie1111165
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120-
4
2janetteLangová,PhDr.nezávislýkandidát1165
4
3MartinKovalčík,Ing.KresťanskodemokratickéhnutieIII1007
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
44EmilChlapeček,Mgr.SMER-sociálnademokracia139836
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíDll5-
5lPeterKrajňák,Mgr.SMER-sociálnademokracia1391332
Slovenskánárodnástrana136-i
MOST-HíDllS-I
52ĽudovítMalaga,Ing.SMER-sociálnademokracia1391307
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíDll5-
5
3VladimírFel'baba,Mgr.KresťanskodemokratickéhnutieIII1008
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
AF
03
4705/5241401324814)%'-''$CC$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


.
:OS02018_aobec_705_Presov_1
q
O
ICF
5FH
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:E
j
?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNLCIJQB9E<@<NJ"t?C9IFL
+
*`@HFIC9LY=EBFW59=<ZH$W`Y06`[a#IF;@NCE9<=DFBH9;@9')X'&&&
6CFL=EIBNENHF<ENIJH9E9'),-
MOST-HíDll5-
61RudolfDupkala,PhDr.,PhD.,MBA,nezávislýkandidát1472
DBA
62DanielaMrouahová,MUDr.nezávislýkandidát1217
6
3ZuzanaTkáčováKresťanskodemokratickéhnutie1111109
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120-
64MichalDžupin,Mgr.KresťanskodemokratickéhnutieIII 839
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
7lŠtefániaAndraščíková,doc.PhDr.,nezávislýkandidát1489
PhD
.
,MPH
72LukášAnderkoKresťanskodemokratickéhnutieIII 1463
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
7
3MarcelaAntolová,PhDr.KresťanskodemokratickéhnutieIII 1410
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
74MartinLukáč,Ing.KresťanskodemokratickéhnutieIII 1400
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120-
7
5MartinEštočák,JUDr.nezávislýkandidát1382
01&)
*-&+%+(*'*&')(*.'**%'-''$'C$(&'.&(/*+/&*5FR=JhLFC=EQ;?o@=E/
5FR=JhLFC=EQ;?DKoFL/'(
'X
l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade.žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
2P<F:;=
-&+
+(*'*&2P<FBH=IE=A
LFC=:E=A
BFD@I
@
=
IV. 
Náhradn
í
ci-kandidáti,ktorínebolizvolenízaposlancovobecného-mestského-miestnehol)
zastupitel'stvapodľavolebnýchobvodovavichrámcivporadípodl'apočtuzískanýchplatnýchhlasov:
l
O
ICF
5FH
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<C<NJ#t?C9IFL
''ZFD@E@BsFJ@B2H=In9EIBF<=DFBH9J@;Bj?EKJ@=''''*&X
4Yel0^3OmcZ]09E=hNL@ICj'(+-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120-
1
2RichardKorpáš,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie1111397
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
1
3ŠtefanHermanovskýKresťanskodemokratickéhnutie1111323
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
14PatrikBenčík,JUDr.nezávislýkandidát1284
1
5StanislavSendek,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie1111231
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
16jánBenko,Mgr.,PhD.SlobodaaSolidarita1321219
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demo
k
rat
i
ckástrana103-
1
7RenéPolačokSlobodaaSolidarita1321217
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
18MiroslavNovák,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie1111165
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
1
9MarekČiž,Ing.nezávislýkandidát1135
110DagmarVojteková,Ing.nezávislýkandidát1128
01&
)*-&+%+(*'*&')(*.'*+%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvor
i
acichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotllvých.kandidátochsaoddeliačiarou.


Číslo
Por
.Politickástrana,politickéhnutiealeboPočet
volebnéhočísloMenoapriezviskokandidátakoalícia,ktorákandidátanavrhlaKódplatných
obvodu
alebonezávislýkandidát-"hlasov
1
11RenátaKopilcová,Mgr.SMER-sociálnademokracia1391080
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
1
12janaCiha,Mgr.SMER-sociálnademokracia1391060
Slovenskánárodnástrana136-,MOST-HíD115-
1
13MartinSlavoš,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie1111038
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120-
114KatarínaAndrášLešková,JUDr.SPOLU-občianskademokracia1401027
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
115PeterMilkovičnezávislýkandidát980
1
16.PeterŠulíkSlobodaaSolidarita132886
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratic
k
ástrana103-
1
17IvanBobák,Bc.SMER-sociálnademokracia139866
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
1
18ŠtefanŠimočko,Mgr.SMER-sociálnademokracia139822
S
l
ovenskánárodnástrana136-
MOST-HíDll5-
l19MartinVokál,Mgr.SlobodaaSolidarita132784
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
1
20IgorTkáč,Mgr.SPOLU-občianskademokracia140710
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122------
AFO
~
4705/5241401324814,%'-''$''$(&'.&(/*+/&*1)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriacichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
lOICF
5FH$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJt?C9IFL
l
21Ľ.ubomírVaško,Ing.SlobodaaSolidarita132647
SMERODtNA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
l22MarcelIzdenczySlobodaaSolidarita132356
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-,Demokratickástrana103-
l
23RadkoSoročinaSlobodaaSolidarita132346
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
21MargarétaČišková,Mgr.SMER-sociálnademokracia139620
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
22MartaSegl'ová,Mgr.nezávislýkandidát619
2
3RenéPucher,JUDr.SMER-sociálnademokracia139598
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
2
4juditaČechová,PhDr.SPOLU-občianskademokracia140533
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
2
5PeterBobko,Mgr.nezávislýkandidát512.
2
6PeterBandura,Mgr.SPOLU-občianskademokracia140508:
ProgresívneSlovensko128-i
Občianskakonzervatívnastrana122-
27ErikIvanov,Ing.KresťanskodemokratickéhnutieIU494
OBY~AjNíĽ.UDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120------------
AF034705/5241401324814-%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2
)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvor
i
acichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
lOICF
5F
H
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?F;OICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJ#t?C9IFL
2
8jánLuterán,JUDr.SlobodaaSolidarita132491
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
2
9MartinaCopákováSlobodaaSolidarita132410
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-,
210RomanPolášekKresťanskodemokratickéhnutieIII402
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA120-
2IIMartinDolinský,Bc.nezávislýkandidát354
2
12
.IgorKobulský,Ing.SlobodaaSolidarita132288
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
213jánHudáknezávislýkandidát183
3lPavolBiroš,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie11l1097
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
3
2jozefVišňovský,Ing.nezávislýkandidát983
3
3MartinLipka,PhDr.,PhD.SMER-sociálnademokracia139968
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
3
4PavolLeškoKresťanskodemokratickéhnutie111779
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120-
3
5SlávkaVaníková,Mgr.nezávislýkandidát710
01&)*-&+%+(*'*&C)(*.'*.%'-''$''$(&'.&(/*+/&*IINehodiacesaprečiarknite.
2
)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriacichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
lOICF
5FH
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@JC;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9Cg;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJ#t?C9IFL
3
6JarmilaVokálová,Mgr.SlobodaaSolidarita132623
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokrat
i
ckástrana103-J.
7VladimírBorecký,Mgr.nezávislýkandidát522
3
8Ľ.udmilaNováková-Marcinčínová,SMER-sociálnademokracia139493
I
ng.
,PhD.,MBA
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
3
9MartinAngelovič,RNDr.,PhD.SlobodaaSolidarita132476
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
310MichalMajdák,Mgr.SMER-sociálnademokracia139472
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
311PavolKleban,Ing.SMER-sociálnademokracia139462
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
3
12DanielBača,Ing.SPOLU-občianskademokracia140416
ProgresívneSlovensko128-
Občians
k
akonzervatívnastrana122-
313FrantišekMaňkošNÁRODNÁKOAlÍCIA118298
3
14MichalEliášSlobodaaSolidarita132253
SMERODINA-BorisKollár138-,
ŠANCA
151-I
Demo
k
rat
i
ckástrana103-
3
15KonštantínOršul'ák,Mgr.nezávislýkandidát184
4
lValériaDrobňákováKresťanskodemokratickéhnutie111769
OBYČAJNíĽ.UDIAanezávislé125-osobnosti(OĽ.ANO)
NOVA
120-
A
F0
34705/5241401324814X%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvor
i
ac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


0502018aobec705Presov1----
Číslo
Por.Politickástrana,politickéhnutiealeboPočet
volebnéhočísloMenoapriezviskokandidátakoalícia,ktorákandidátanavrhlaKódplatných
obvodu
alebonezávislýkandidát'"hlasov
42MariánSvocák,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie111690
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽ.ANO)
NOVA120-
4
3PatrikTomič,PaedDr.nezávislýkandidát687
4
4jánHaluškanezávislýkandidát659
4
.
5VáclavLouma,JUDr.,MBASMER-sociálnademokracia139589
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
4
6KatarínaBalková,Mgr.SPOLU-občianskademokracia140556
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
4
7jaroslavOl'ha,Ing.SlobodaaSolidarita132553
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
4
8jaroslavVýboštek,Ing.,PhD.nezávislýkandidát517
4
9RastislavZima,Mgr.nezávislýkandidát485
410MiladaMacourová,Bc.nezávislýkandidát445
4
11StanislavGreganezávislýkandidát437
412jozefPalša,Ing.SMER-sociálnademokracia139309
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
4
13AndrejDžugan,Ing.SMER-sociálnademokracia139304
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
4
14jozefínaKlučerovská,Ing.SlobodaaSolidarita132265
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
415jurajVolčkonezávislýkandidát258
01&)*-&+%+(*'*&')(*.'*'&%'-''$''$(&'.&(/*+/&*1)Nehodiacesaprečiarknite.
2
)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriacichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
lOICF
5FH$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?FROICF`=EF9GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJy"?C9IFL
*
',AFh=gZKT=EB9W]E>$6CF:F<996FC@<9H@J9')((*)
6`[a4Z]30#YFH@I2FCCNH').-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
4
17AntóniaMarčáková,Ing.SlobodaaSolidarita132222
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
4
18AndreaBrehováKotleba-ĽudovástranaNaše110207
Slovensko
419ElenaOláhováNAJ-Nezávislosťajednota116124
5
1StanislavLukáč,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie111912
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
52janaKočišováČižová,Bc.Mgr.nezávislýkandidát851
53jurajHreha,Ing.Kresťanskodemokratickéhnutie111779
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti{OLANO)
NOVA120-
54RóbertMačejKresťanskodemokratickéhnutie111710
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120-
5
5RudolfVoitnezávislýkandidát651
5
6PeterŠkreptáknezávislýkandidát616
5
7RastislavFeriančik,Ing.nezávislýkandidát541
5
8Ľ.ubaKrál'ová,PhDr.,PhD.SPOLU-občianskademokracia140538
Progres
í
vneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
59MikulášBodnár,Ing.~_záv_islýkandidát485----------
A
F03
4705/5241401324814''%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
t
vor
ia
c
i
c
hkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


OS02018_aobec_705_Presov_1
l
O
ICF
5FH
$5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=9C=:F5FR=J
LFC=:Ej?F
ROICF`=EF9#GH@=hL@IBFB9E<@<NJ9BF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ9E9LH?C92P<GC9JEQ;?
F:LF<K
9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJt?C9IFL
5
10MartaFertal'ováSMEŔ-sociálnademokracia139422
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
511MariánPetro,Bc.nezávislýkandidát349
512ĽubošKrál'KomunistickástranaSlovenska109323
Stranaobčianskejľavice145-
513AlenaMolčanová,Mgr.SPOLU-občianskademokracia140302
'
.
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
514PavolSabol,Ing.arch.SPOLU-občianskademokracia140266
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
515TomášHangoni,doc.PhDr.,PhD.SPOLU-občianskademokracia140255
ProgresívneSlovensko128-
Občianskakonzervatívnastrana122-
516PatrikPara,Bc.SlobodaaSolidarita132234
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
517PeterKrižSlobodaaSolidarita132229
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokrat
i
c
k
ástrana103-
5
18MarekKoščSlobodaaSolidarita132208
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
519ĽuboslavKrajňák,Mgr.ÚSVIT154139
520MargitaVavreková,Ing.NÁRODNÁKOALíCIA11886
6
1Marekjenčo,Mgr.Kresťanskodemokratickéhnutie111832
OBYČAJNíĽUDIAanezávislé125-osobnosti(OĽANO)
NOVA
120----------------------------
AF
03
4705/5241401324814'(%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície.uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvor
i
acic
hkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


~
~"
"
""'=~J:
!'''',',
AF03
4705/5241401324814@4>@#@@=@@=7?@A?7$58$?5l)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvor
i
ac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


r
Politickástrana,politickéhnutiealeboPočetČíslovolebnéhoPor.Menoapriezviskokandidátakoalícia,ktorákandidáta-navrhlaKódplatných
iobvodučísloalebonezávislýkandidétš'hlasov
6
13ErikaMichalčinováNÁRODNÁKOALíCIA118343
6
14AndrejBuday,Ing.SlobodaaSolidarita132280
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
6
15BranislavObalNÁRODNÁKOALÍCIA118195
6
16IgorKreta,RSDr.KomunistickástranaSlovenska109164
StranaobčianskejI'avice145-
7
1MartinĎurišin,PhDr.,PhD.SlobodaaSolidarita1321267
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokratickástrana103-
72PeterŠmeringai,Ing.,PhD.Kresťanskodemokratickéhnutie1111020
OBYČAJNíĽ.UDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA120-
73MichaelMikloško,Ing.nezávislýkandidát918
7
4MiroslavBarna,Ing.SMER-sociálnademokracia139840
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
75JozefPravdaKresťanskodemokratickéhnutie111799
OBYČAJNíĽ.UDIAanezávislé125-osobnosti(OLANO)
NOVA
120-
7
6MartinMarton,Mgr.art.NÁRODNÁKOALÍCIA118731
7
7ZdenkoValášek,Ing.SMER-sociálnademokracia139729
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
7
8TomášKinik,Ing.SlobodaaSolidarita132700
SMERODINA-BorisKollár138_i
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103--~
AF034705/5241401324814'*%'-''$''$(&'.&(/*+/&*1)Nehodiacesaprečiarknite.
2)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriacichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


~
;
:L:
C~;::;e..'-'.t'~"")r···MItL~."':iď'-'4"r~\"?~~-#~.j::":".~~r;."·•..~Mf·'é",.·"""ŕ;iJ.,.':iIf...:,F7·:•..~v;.~~~.>...,:~.",o'_4~fj;~~~'~,t.~~~'t-~....,_';,:;it,.
I
r-ČísloPorPolitickástrana,politickéhnutiealeboPočet
volebnéhoY'l'Menoapriezviskokandidátakoalícia,ktorákandidátanavrhlaKódplatnýchobvoduCISo.alebonezávislýkandidát"hlasov
79LukášBrehuv,Ing.SMER-sociálnademokracia139506
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
710MiroslavTáslerSlobodaaSolidarita132493
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA151-
Demokrat
i
ckástrana103-
7
11JozefČokina,Ing.SMER-sociálnademokracia139419
Slovenskánárodnástrana136-
MOST-HíD115-
712TiborBindas,MVDr.SlobodaaSolidarita132366
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
7
13RudolfKolesárKomunistickástranaSlovenska109267
StranaobčianskejI'avice145-
714PeterKuchárSlobodaaSolidarita132265
SMERODINA-BorisKollár138-
ŠANCA
151-
Demokratickástrana103-
7
15PeterIhnatDOMADOBRE104264
7
16MichalMamrillaKomunistickástranaSlovenska109211
StranaobčianskejI'avice145-
7
17jozefWožniak,Ing.DOMADOBRE104209
7
18Alojzjusko,Ing.DOMADOBRE104113
7
19jozefDuždaStranarómskejkoalície-SRK147109
01&)*-&+%+(*'*&')(*.'*'+%'-''$''$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite.
2
)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriac
i
chkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


•JI
J
.
//0502018aobec705Presovl----
/V. 
Početplatnýchhlasovodovzdanýchprejednotlivýchkandidátovnastarostueeee-primátoramesta-
s~arostumestskeičastjl)podľaporadianahlasovacomlístku:
lOICF
5FR=JlOICF5FR=JlOICF5FR=JlOICF5FR=JB9E<$GC9JEQ;?B9E<$GC9JEQ;?B9E<$GC9JEQ;?B9E<$GC9JEQ;?E9?C$E9?C$E9?C$E9?C$
COIJBK?C9IFLCOIJBK?C9IFLCOIJBK?C9IFLCOIJBK?C9IFL
'$
(+,&X$-17.-25.-
2.
264810.-18.-26.-
3.
133ll.-19.-27.-
4.>23312.-20.-28.-
5.
892113.-21.-29.-
6.
236014.-22.-30.-
7. 1420515.-23.-31.-
8.-16.-24.-32.-------------------------------
Súčetplatnýchhlasov:)'&,&
f9IJ9HFIJKF:;=#GH@DNJFH9D=IJ9#IJ9HFIJKD?IJIB?AR9IJ@CV:FChLFC=EQ/
lOICF
5FC@J@;BNIJH9E9WGFC@J@;Bj?EKJ@=5FR=J
`=EF9GH@=hL@IBFB9E<$9C=:FBF9CO;@9WBJFHNB9E<@<NJ92P<GC9JEQ;?E9?C$E9LH?C9
COIJBK9C=:FE=hNL@ICQB9E<@<NJt?C9IFL
0E<H=9bKHR9EFLNW]E>$-2H=In9EIBF<=DFBH9J@;Bj?EKJ@=]]]'*(&+
4Yel0^3Om$cZ]09E=hNL@ICjFIF:EFIJ@'(+U4_034V
34d0
'(&
------L_____
AF034705/524140l324814',%'-'C$'C$(&'.&(/*+/&*l)Nehodiacesaprečiarknite
2
)Vprípade,žeideokandidátakoalície,uvedúsanázvypolitickýchstránapolitickýchhnutí
tvoriacichkoalíciuvsamostatnýchriadkoch.Údajeojednotlivýchkandidátochsaoddeliačiarou.


~
-~~
~
~t
.
3~
$"~~;
!
,
jL
>·
-
·
·-_.-_.__..__._
!
OS02018_aobec_70S
_
Presov_1
/VI.
zcelkovéhopočtu9členovkomisieboloprítomných9čtenov.
}9C=A:FC@GHOJFDEO
'}Z>~0/Ir..::70z.GP.J"/7ETAPA-I2,47>7...1'OV~-r6ť/
Zápisnicavrátaneprílohobsahuje..d.?::...listov.správnosťúdajovpotvrdzujúčlenoviamiestnejvolebnej
komisievlastnoručnýmipodpismi.
5H=<I=<9D@=IJE=ALFC=:E=ABFD@I@=
D=EF9GH@=hL@IBF
]L9E4C"?9.................................................................. 
Členoviamiestnejvolebnejkomisie
menoapriezvisko
.
.
...............r:19x;.f.m,l));i,~.~.~..~~.r:t;lr.~?.
..........................lR?~.t.~g.~.r:D.
.........
.
...........Jn9.·..Rls:.h~rg.J.~,I).9.~.
...••......
.
....•...§.c;:..~.mDj~l~y..~R!!~r.
.
.
......
..
.............
.
.l.l),q;l~r..~r.I:J.p.~.
...
...............
..
..J.9.1),~.~..t1,i.~j~lr.RY.~.
.....
.
.................!!19:.J.~D..~I,i.y.~.9.Q.i,?.
01
&
)*-&+%+(*'*&')(*.'*'-%'-''$''$(&'.&(/*+/&*....................1WJ?.r;.p.~~.~.r.~r.'?.R~~.
Záp
i
snicunepodpísal(menoapriezvisko)
Z?LF<ME=GF<GOI9E@9hNG@IE@;=/
ZNJKD9R9IGF<GOI9E@9hNG@IE@;=/$$fL/.1..:?q/!..ľ?~.::.QO'.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)