Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej, líniovej, inžinierskej stavby: "Prešov- Solivar, Prístupová komunikácia k Obytnému súboru Stavenec".

14.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)