Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča"

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)