Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 14.11.2018 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
č
íslo
1 2 3 
l
. 121819/9790/2018 /
2
. 101019/6514/2018 /
3
. 
13408/497/2005 /
4
. 121319/9766/2018 /
5
. 1170/859/2018 /
6
. 
17288/3532/2016 /
7
. 154378/754/2018 /
8. 
154504/10
2
3/2018 /
9
. 
154933/11079/2018 / 10. 
1550
4
7/503
8
/2018 /11. 
155287/7084/2018 //
12
. 
155738/12639/2017 // 13. 
157209/9799/2018 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského k
14.11.2018 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
č
í
slo
12 3 
1. 92154/7498/2017 / / 
2
. 
129967/10867/2018 /
3
. 
144828/13340/2018 /
4. 138488/12135/2018 // 5. 13408/497/2005 /
6
. 154378/754/2018 /
7
. 
98900/8875/2017 //
8. 154694/11496/2017 /
9
. 154744/12640/2017 //
10
. 
154841/17532/2015 / 
11
. 
155103/12107/2018 /
12. 155683/15004/2018 /
13
. 
155686/7699/2017 //
1
4
. 156555/10729/2018 //
15
. 156815/13061/2018 //
16
. 157409/19874/2008 / 


Poradovník žiadatelov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 14.11.2018 
PoradovéEvidenčnéčísloIzbovitosť
číslo
1
2 3 
l
. 129967/10867/2018 / 
2
. 
123231/15316/2017 / 3. 
98900/8875/2017 /
4
. 154841/17532/2015 /
5 
155686/7699/2017 //
6
. 156555/10729/2018 // 
7. 157223/12134/2018 /
8. 157409/19874/2008 /


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 14.11.2018 
Poradové
Eviden
č
néčísloIzbovitosť
č
í
s
lo
1
l
. 149448/14315/2018 /
2. 128878/15495/2017 /
3
. 
118205/12708/2016 /
4
. 
140386/12483/2018 /
5
. 2496/1064/2018 /
6
. 
113819/1264
3
/2017 /
7
. 
15
4
553/13594/2018 /

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)