Oznámenie o doručení písomnosti: Milanovi Malackaničovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo 
Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Prešov 
15.11.2018 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Milanovi Malackaničovi bytom Prešov, 
že mu 
bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená 
na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde 
si ju môže 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
Mgr. Ľudmila Hale
ková 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v 
Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
--·-· ·---~---------------~---· -· --~ -~ -··-~ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)