Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení inžinierskej stavby: "Úprava vnútroblokov ul. 17.novembra 175 - 194 vnútroblokové priestory medzi Kúpel'nou a Požiarnickou".

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)