Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)