Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Oznámenie o dražbe

19.11.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)