Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

19.11.2018 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)