Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

16.03.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger



Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)