Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "HOBBY PARK SEKČOV- RETAIL 2".

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)