Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Hobby Park Prešov - Obchodný dom Retail 1".

05.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)