MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

28.11.2018 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)