Stavebné povolenie pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: "SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1 - Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov" v rámci hlavnej stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov".

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)