Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolasovi Gaval'ovi bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 
080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 
4.12.2018 
Mesto Prešov, Mestský 
úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Nikolasovi Gaval'ovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po 
dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať 
denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radníca@presov.sk l www.presov.sk 
~---------~----
----- --~ 
---------------------
----------------------~---
--------------
.~ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)