Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, Alexander Lech Naposledy sídlo/pobyt: Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov.

06.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)