Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

11.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)