Oznámenie o doručení písomnosti Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Oznámenie o doručení písomnosti Prešov 
10.12.2018 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
'3 
' :~ \1 
ľ 
v 
Mestský 
úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
--~ ~---~-----------__ k _______ -------------
----------~·--------------·--~-----
.,. "'· 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)