Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN".

06.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)