Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)