Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici K Starej tehelni k 12.12.2018 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 1218191979012018 
l 
2. 1010191651412018 
l 
3. 13408149712005 
l 
4. 1213191976612018 
l 
s. 1170185912018 
l 
6. 172881353212016 
l 
7. 154378175412018 
l 
8. 1545041102312018 
l 
9. 15493311107912018 
l 
10. 1550471503812018 
l 
ll. 1552871708412018 
l l 
12. 15573811263912017 
l l 
13. 1572091979912018 
l 
14. 16207llll53ll2018 
l 
15. 1621931904212017 
l l l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského k 
12.12.2018 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
1. 92154/7498/2017 l l 
2. 14482811334012018 
l 
3. 15392411213512018 
l l 
4. 13408149712005 l 
s. 154378175412018 l 
6. 15469411149612017 
l 
7. 15474411264012017 
l l 
8. 15484111753212015 
l 
9. 15510311210712018 
l 
10. 15568311500412018 
l 
11. 15681511306112018 
l l 
12. 15740911987412008 
l 
13. 15852711556612018 
l l 
14. 15877411566012018 
l 
15. 1599861257112016 
l 
16. 160305110693/2018 
l 
17. 1604241603012017 
l 
18. 160612173781207 
l 
19. 1621931904212017 
l l l 
20. 16256211599312018 
l 
21. 16294811006212017 
l l l 
22. 17211911431612018 
l l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného 
bytu na ulici Antona Prídavka k 12.12.2018 
Poradové Evidenčné číslo lzbovitosť 
číslo 
l 2 3 
l. 15740911987412008 
l 
2. 15775511070212018 
l l 
3. 15852711556612018 
l 
4. 15987911431312018 
l 
s. 1599861257112016 
l 
6. 16030SI10693I2018 
l 
7. 1606121737812017 
l 
8. 16075711431212018 
l 
9. 1621931904212017 
l l l 
10. 16232611536712018 
l l 
ll. 16256211599312018 
l 
12. 17211911431612018 
l l 
13. 172990I163SOI2018 
l 
Poradovník žiadatel'ov o pridelenie 
nájomného bytu na ul. Arm. gen. 
Svobodu k 12.12.2018 
Poradové 
Evidenčné číslo lzbovitose 

íslo 
1 
1. 14944811431512018 
l 
2. 12887811549512017 
l 
3. 14038611248312018 
l 
4. 24961106412018 
l 
5. 11381911264312017 
l 
6. 15455311359412018 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)