Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

13.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)