Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie: " Parkovacie plochy pre VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

17.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)