Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Németh, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

19.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)