Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy - Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM Prešov".

05.04.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)