Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Repka Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Veronika Palčová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

20.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)