MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

21.12.2018 / Výberové konania

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)